top of page
mockup_of_an_iphone_xs_max_floating_diagonally_in_a_plain_color.png

RevX 開始你的新型探索之旅

提供您最便捷的新型入口

Group 285.png
Ellipse 45.png

即時掌握 
最新動態

探索頁面讓你最新消息不漏接!
市場脈動盡在彈指間

Vector.png
Vector.png
Mask group.png
Group 289.png
圖層 4.png
線下線上.png
獨立後台.png
圖層 5.png
贈品兌換.png
Group 379.png
revx.png
Polygon 12.png
Polygon 13.png
我的票券管理.png

快速瀏覽你的票券
入場券|贈品券|提貨券

 一鍵搞定

現下線上商城2.png

一站式整合產品與服務的票券商城

專業顧問.png
無菜單.png
品酒.png
美妝香氛.png
雪茄館.png
pub.png

各式 線下票券 及 服務 都能上架!

圖層 13.png

獨特 能量值 系統
會員禮品線下活動票券
一鍵開通 簡單即用
無須依賴額外系統

Group 441.png
Clip path group.png
字母.png
Group 438.png
開通服務項目.png
REVX-logo-colored 1.png
標記.png
Google 登入
標記.png
MetaMask
標記.png
Coinbase
標記.png
​商店頁面建立
標記.png
​商品上架
標記.png
​購物車
標記.png
銷量分析
標記.png
銷售總額
標記.png
陌開引流人數
標記.png
黏著度
標記.png
​折價券
標記.png
​優惠券
標記.png
Banner 廣告
標記.png
官方社群圖文
標記.png
YT 影片曝光
標記.png
會員卡發行
標題顏色.png
​金流串接
標記.png
LINE Pay 串接
標記.png
綠界第三方
支付串接
標記.png
​通行票券
標記.png
​商品兌換券
標題顏色.png
會員登入
標題顏色.png
​數據分析中心
標題顏色.png
​行銷曝光
標題顏色.png
商店建立 & 設計
標題顏色.png
電子票券系統
標題顏色.png
​開辦費
標題顏色.png
​系統流量維護費
標題顏色.png
​金流費
​NT$ 5,000
1.6%
3%
Group 422.png
方案價格(年繳).png
Group 436.png
50000.png
宇宙行卡.png
卡片.png

​進駐廠商

bosch.png
截圖 2023-06-16 下午1.46.38.png
我的项目 (77)拷貝.png
截圖 2023-06-13 下午5.43.47.png
截圖 2023-07-10 上午9.49.31.png
bottom of page